Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – bezpłatne konsultacje

Zapraszamy na konsultacje bezpośrednie dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich, które będą prowadzone w Urzędzie Gminy w Oleśnicy przez Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Sandomierzu.

 

MPI Oleśnica

Ogłoszenie

Oleśnica, dnia 2014-11-28

 Ogłoszenie

                  Działając na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014 r. informuję, że w dniu 1 grudnia 2014 roku /poniedziałek/ o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ulicy Nadstawie 1 w Oleśnicy odbędzie się I Sesja VII kadencji Rady Gminy Oleśnica.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Oleśnica.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranemu wójtowi zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Oleśnica.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Oleśnica.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Oleśnica prowadzenie obrad.
 9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Gminy Oleśnica.
 10. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Oleśnica.
 11. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Oleśnica.

                                                    Wójt Gminy Oleśnica

                                                   /-/ mgr Leszek Juda

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II.

UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dziś, tj. od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.

Powyższa informacja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1468) 

Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce embargo.

 link do strony ARR: http://www.arr.gov.pl/index.php/informacje-prasowe

UMOWA Z WFOŚiGW

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW

W dniu 12 sierpnia 2014 rok Gmina Oleśnica zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica” z udziałem środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Całkowity koszt zadania wynosi 40 754,02 zł

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wartość 39 957,22 zł

Dotacja do kosztów kwalifikowanych wynosi 33 963,64 zł tj. 85% w tym:

 • środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Kielcach – 13 985,03 tj. 35% kosztów kwalifikowanych
 • środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Warszawie –
  19 978,61 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Oleśnicy ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Oleśnica (wszystkie miejscowości) w dniu 04.10.2014 r. (sobota).

Odpady należy wystawić przed swoją posesję do godz. 700.

Dożynki powiatu staszowskiego

Można więc powiedzieć, że w ten tak uroczysty i podniosły sposób zakończyliśmy żniwa w naszej oleśnickiej gminie, jednak dla gospodarzy tegorocznych dożynek – mieszkańców Pieczonóg, dożynkowa przygoda bynajmniej jeszcze się nie skończyła. W dniu bowiem 7 września delegacja mieszkańców wraz z włodarzem naszej gminy wzięła udział w dożynkach powiatowych, w tym roku zorganizowanych w Bogorii.

Dożynki 2014

DOŻYNKI – etymologia tego słowa sygnalizuje, że zboże zostało już do ostatniego kłosa ścięte (do-żnięte), plony zebrane. Samo święto wieńczy też całoroczne prace gospodarskie, ze „wskazaniem” na żniwa, które dawniej były czasem mozolnej pracy i największej troski o plony. W tym roku gospodarzami i organizatorami dożynek byli mieszkańcy Pieczonóg. To oni przygotowali wspaniały wieniec z kłosów, kwiatów i owoców; to oni „zaaranżowali” kapelę i zadbali o korowód.

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OLEŚNICY

plakat A2

Skip to content