Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Komunikat w sprawie jakości wody

Drukuj

W nawiązaniu do komunikatu otrzymanego w dniu 16.09.2021 r. z Urzędu Miasta i Gminy Pacanów Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica informuje, iż w związku ze skażeniem wody na ujęciu Wójeczka woda nie nadaje się spożycia. Stwierdzono skażenie wody bakteriami z grupy enterokoków. Woda może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych tj. do spłukiwania toalet.

Komunikat dotyczy mieszkańców Oleśnicy ulice: Pacanowska, Brzozowa, Sosnowa, Południowa, Stopnicka, Krótka, Słoneczna, Wolności, Gęsia, Zakościele, Rynek, Nadstawie, Gliniki, Zwierzyniec, Sadowa, Staszowska, Ogrodowa, Wrzosy, Szkolna, Wesoła, Żeromskiego od początku ulicy do nr 37 włącznie(strona zachodnia) i do nr 44 włącznie (strona wschodnia), oraz Wojnowa.

Do ww. mieszkańców będzie dowożona woda przeznaczona do spożycia.

O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

powrót ...
Skip to content