Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

Drukuj

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030

            Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2030 stanowić będzie, od chwili jej przyjęcia, istotny dokument samorządów partnerstwa MOF Staszowa, wskazujący kierunek rozwoju i kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Określa ona główne obszary, cele i kierunki polityki rozwoju MOF Staszowa oraz stanowi punkt wyjścia do przygotowania pozostałych lokalnych dokumentów strategicznych i planistycznych.

            Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w terminie od dnia 18.05.2022 r. do 22.06.2022 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:

  • z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminaolesnica.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia MOF Staszowa.
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia MOF Staszowa”.
  3. bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica w godzinach pracy Urzędu.
  4. elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /x8lx093njl/skrytka

Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu nie będą uwzględnione.

Formularz konsultacyjny oraz Strategia dostępne będą od dnia 18.05.2022 r.:

  • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, w sekretariacie oraz dzienniku podawczym
  • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica (www.bip.gminaolesnica.pl) i na stronie internetowej gminy (www.gminaolesnica.pl).

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
/-/ mgr Leszek Juda

powrót ...
Skip to content