Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Konkurs plastyczny : Jesienna kartka z kalendarza

Drukuj

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy organizuje konkurs plastyczny pt. “Moja jesienna karta z kalendarza”. Konkurs ma charakter otwarty, a uczestnikiem może zostać każdy do 18 roku życia. Głównym celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych i uwrażliwianie na piękno otaczającej nas jesiennej aury. Nie wszystkim ta pora roku kojarzy się dobrze, bo dni są coraz krótsze, a wieczory dłuższe, często pada deszcz, noce są zimniejsze, jednak jest to jedna z piękniejszych pór roku. Na drzewach pojawiają się kolorowe liście, a ciepłe promienie słońca ogrzewają leniwe popołudnia. Spacery po parku czy po lesie nabierają zupełnie nowych barw. Jesień potrafi być piękna i urzec nas swoją urodą. Spróbujmy więc piękno i urok tej pory roku oddać w pracach plastycznych, dlatego też zapraszamy do udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:
ORGANIZATOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy.
TEMAT: „Moja jesienna kartka z kalendarza”.

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie zdolności plastycznych i uwrażliwianie na piękno otaczającej nas jesiennej aury, a także możliwość wszechstronnego wykorzystania darów jakie daje nam ta pora roku.
 • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
 • Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
 • Promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież do 18 roku życia.
 • Format i technika wykonania pracy jest dowolna, dopuszcza się materiały nietrwałe, tworzące wypukłości.
 • Zgłaszane prace powinny zawierać umieszczoną z tyłu metryczkę, zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek, bądź imię i nazwisko oraz numer telefonu opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 • Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych w związku z konkursem.
 • Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatorów. Pokonkursowa wystawa prac odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy.
 • Prace prosimy dostarczyć do Biblioteki najpóźniej do dnia 22 listopada 2019 r.

KRYTERIA OCENY:

 • Samodzielność wykonania.
 • Oryginalność, pomysłowość.
 • Estetyka wykonanej pracy.
 • Zgodność z tematem (JESIEŃ).
 • Walory artystyczne takie jak:
  • kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
  • Wykorzystanie całej powierzchni kartki.

OCENA PRAC

Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.

ZASADY NAGRADZANIA:

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 30 listopada br.  o godzinie 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa, a laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody książkowe  i rzeczowe. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Jury zastrzega sobie prawo do zmian  w regulaminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA

powrót ...
Skip to content