Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Duża inwestycja w Połańcu, Oleśnicy, Łubnicach i Stopnicy. Podpisano umowy

Drukuj

Umowę podpisuje burmistrz Oleśnicy – Leszek Juda Źródło: UMiG Połaniec

W Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu doszło do podpisania umowy pomiędzy gminami: Połaniec, Łubnice, Oleśnica i Stopnica, a wykonawcą na montaż solarnych systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dla 425 gospodarstw domowych.

Spotkanie odbyło się na głównej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, a poprowadził je burmistrz Połańca – Jacek Tarnowski, który przybliżył główne założenia, cele, koszty przedsięwzięcia jednocześnie dziękując samorządowcom i mieszkańcom za wspólną inwestycję. Włodarze poszczególnych gmin partnerskich nie kryli również radości z finalnego etapu zadania. W spotkaniu uczestniczyli: wiceburmistrz Połańca – Robert Stachowicz, radna Rady Miejskiej w Połańcu – Joanna Witek, pracownicy połanieckiego urzędu, skarbnik gminy Połaniec – Małgorzata Żugaj oraz dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu Joanna Juszczyńska. W podpisaniu umów nie mogło zabraknąć oczywiście przedstawicieli pozostałych gmin. Gminę Oleśnica reprezentował burmistrz Leszek Juda oraz skarbnik Urszula Wójcicka, gminę Łubnice – wójt Anna Grajko i skarbnik Izabela Pszczoła, a gminę Stopnica – burmistrz Ryszard Zych wraz ze skarbnik Agnieszką Nowak.

Docelowym efektem zadania będzie zmniejszenie kosztów pozyskania energii elektrycznej i cieplnej dla mieszkańców gospodarstw domowych, poprzez ograniczenie lub brak konieczności jej poboru z tradycyjnych źródeł. Zadanie realizowane jest na ternie 4 gmin: Połaniec, Łubnice, Oleśnica, Stopnica, które wspólnie ubiegały się o dotację dla swoich mieszkańców na instalację odnawialnych źródeł energii, w tym instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Pieniądze na montaż instalacji trafią do mieszkańców, którzy wcześniej zgłosili takie zapotrzebowanie. Liderem projektu ustanowiono gminę Połaniec, która od początku działa na rzecz i w imieniu wszystkich pozostałych gmin partnerskich w zakresie przygotowania oraz obecnej wspólnej realizacji projektu. Zadanie wykona Firma FLEXIPOWER GROUP. Wartość przedsięwzięcia po przetargu to 5 111 318 złotych, a dofinansowanie unijne wyniesie około 2,9 miliona złotach. Prace mają rozpocząć się w lipcu.

Realizacja zadania w poszczególnych gminach prezentuje się następująco:

Połaniec:

69 zestawów kolektorów słonecznych, 114 zestawów paneli fotowoltaicznych
kolektory słoneczne – 687 322,80 złotych
panele fotowoltaiczne – 1 664 292,96 złotych

Oleśnica

38 zestawów kolektorów słonecznych, 28 zestawów paneli fotowoltaicznych
kolektory słoneczne – 368 733,60 złotych
panele fotowoltaiczne – 386 281,44 złotych

Łubnice

59 zestawów kolektorów słonecznych, 47 zestawów instalacji fotowoltaicznych
kolektory słoneczne – 607 294,80 złotych
panele fotowoltaiczne 710 879,76 złotych

Stopnica

70 zestawów kolektorów słonecznych
kolektory słoneczne – 686 512,80 złotych

Źródło: UMiG Połaniec, Echo Dnia Świętokrzyskie

 

powrót ...
Skip to content