Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Informacje dotyczące stypendium szkolnego rok szkolny 2015/2016

Informacje dotyczące stypendium szkolnego

rok szkolny 2015/2016

Termin składania:  do 15 września 2015r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł.

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Oleśnicy informuje, że do dnia 8 września 2015 r., przyjmowane będą w tutejszym Urzędzie (pokój Nr 5) wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w gospodarstwie.

Wniosek do pobrania: WNIOSEK__O_OSZACOWANIE_STRAT

Poszkodowani rolnicy mogą pobrać ww. wniosek u sołtysa lub w Urzędzie Gminy (pokój Nr 5)

Dane zawarte we wniosku muszą być zgodne z danymi podanymi do dopłat w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Zgłaszanie kandydatów do Zespołu do spraw Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

Szanowni mieszkańcy

W związku z rozpoczęciem prac nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Rybackiej Świętokrzyski Karp, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do wspólnej pracy nad głównymi założeniami tego dokumentu.

LGD DORZECZE WISŁY INFORMUJE

logo23Szanowni Państwo, w związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016–2023 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie LGD – Dorzecze Wisły. Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez LGD – Dorzecze Wisły o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Komunikat Prezesa Agencji Rynku Rolnego

UWAGA PRODUCENCI MLEKA

Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego będzie przyjmowała wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Dzień Oleśnicy 2015

Zapraszamy serdecznie na Dzień Oleśnicy! Impreza odbędzie się 16 sierpnia na boisku przy hali widowiskowo – sportowej w Oleśnicy. Zapraszamy!

dni_olesnicy_2015

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego z dnia 15.07.2015r.

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego z dnia 15.07.2015r.

w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds.Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim.

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego

Szukamy domu dla trzech piesków

Szukamy domu dla trzech piesków (młodych suczek)
wszelkie informacje dostępne w Urzędzie Gminy
w Oleśnicy, pok. nr 5, tel. 41 37-74-036 wew. 24

11825633_688920137905404_2293171452863552170_n