Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Komunikat w sprawie dostawy wody

Oleśnica 19-10-2015 r.

UWAGA !

Komunikat w sprawie dostawy wody

W związku z informacją otrzymaną w dniu 19.10.2015 r. z Urzędu Gminy Pacanów o negatywnym wyniku badań wody z ujęć w m. Wójeczka i Żabiec – przekroczenie dopuszczalnej ilości bakterii – Urząd Gminy w Oleśnicy informuje, że woda z wodociągu w m. Oleśnica, Wojnów, Sufczyce, Kępie nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Komunikat obowiązuje do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań wody przeprowadzonych przez PSSE w Busku – Zdroju, o czym mieszkańcy zostaną niezwłocznie poinformowani.

ogłoszenie woda

Komunikat

Komunikat: “ćwiczenia RENEGADE-SAREX 15/II”

Wójt Gminy Oleśnica informuje, że w dniach 13-15 października 2015 roku na terenie gminy Oleśnica  odbędą się ćwiczenia RENEGADE-SAREX 15/II z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

SYGNAŁY ALARMOWE

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ mgr Leszek Juda

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne


SZANOWNI MIESZKAŃCY
GMINY OLEŚNICA

W związku z rozpoczęciem prac nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGR Świętokrzyski Karp chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnej pracy nad głównymi założeniami tego dokumentu.

Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu organizowanym w dniu 14.10.2015r. o godzinie 13:30 w budynku Urzędu Gminy w Oleśnicy.

Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Informacja

Dożynki 2015

Jak co roku Gmina Oleśnica miała swoje święto Dożynkowe. W tym roku gospodarzami i organizatorami dożynek gminnych byli mieszkańcy Sufczyc.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Staszowie
wraz z
Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Staszowie
ZAPRASZA
na spotkanie informacyjne

Informacje dotyczące stypendium szkolnego rok szkolny 2015/2016

Informacje dotyczące stypendium szkolnego

rok szkolny 2015/2016

Termin składania:  do 15 września 2015r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł.

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Oleśnicy informuje, że do dnia 8 września 2015 r., przyjmowane będą w tutejszym Urzędzie (pokój Nr 5) wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w gospodarstwie.

Wniosek do pobrania: WNIOSEK__O_OSZACOWANIE_STRAT

Poszkodowani rolnicy mogą pobrać ww. wniosek u sołtysa lub w Urzędzie Gminy (pokój Nr 5)

Dane zawarte we wniosku muszą być zgodne z danymi podanymi do dopłat w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.