Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Zapytanie ofertowe

Drukuj

Ochotnicza Straż Pożarna w Pieczonogach, Pieczonogi 114, 28-220 Oleśnica zaprasza do składania ofert na zadanie: „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Pieczonogi”

Szczegółowe informacje załączono poniżej:

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja projektowa

Przedmiar robót

Formularz ofertowy

Wykaz robót

Wzór umowy

 

powrót ...