Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Zaproszenie na szkolenie

Drukuj

Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach realizuje projekt grantowy pn.: „Ochotnik a jednak profesjonalista – szkolenia dla strażaków ochotników” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, powierzony przez Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły.

Zapraszamy chętnych druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Oleśnica oraz innych chętnych zainteresowanych tematyką, na szkolenie nt.: „Pożary wewnętrzne – rozpoznanie i technologia gaszenia”. Szkolenie odbędzie się 11.05.2019 r. w remizie OSP w Strzelcach o godz. 10:00.

Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń tj. wpisanie się na listę obecności.

Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Strzelcach
/-/ Mikołaj Mazur

powrót ...