Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2016-2020

Drukuj
W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2016-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.

Mają Państwo możliwość przedstawiania swoich uwag i wniosków dot. ww. dokumentu w formie pisemnej na formularzu zamieszczonym poniżej w terminie do 28.10.2016r. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Wypełniony formularz należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: inwestycje@gminaolesnica.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, z dopiskiem „dot. konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2016-2020” lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Oleśnica w pokoju nr 10.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej po ich zakończeniu.

Pliki do pobrania:

  1. Strategia Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2016-2020 – projekt
  2. Formularz uwag
powrót ...
Skip to content