Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oleśnica

Drukuj
W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oleśnica, zapraszamy Państwa do  udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przedmiotowego dokumentu.

Mają Państwo możliwość przedstawiania swoich opinii i uwag dot. ww. dokumentu w formie pisemnej na formularzu zamieszczonym poniżej w terminie do 14.11.2016r. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Wypełniony formularz należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: inwestycje@gminaolesnica.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, z dopiskiem „dot. konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oleśnica” lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Oleśnica w pokoju nr 10.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oleśnica jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą dokumentu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Plan stanowi warunek uzyskania preferencyjnego finansowania dla niektórych działań w okresie programowania 2014-2020.

 

Pliki do pobrania:

  1. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oleśnica – projekt.
  2. Formularz uwag.
powrót ...
Skip to content