Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Oleśnica

Drukuj

W dniach 21 stycznia – 31 stycznia 2019 r. odbędą się w miejscowościach Gminy Oleśnica zebrania sołeckie, zwoływane celem dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich.

Zapraszamy mieszkańców do licznego udziału w zebraniach.

Harmonogram zebrań został zatwierdzony Zarządzeniem Nr 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica z dnia 11 stycznia 2019 r.

powrót ...