Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica

Drukuj

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW
W dniu 8 października 2019 roku Gmina Oleśnica zwarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica” z udziałem środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Całkowity koszt zadania wynosi 21 104,60 zł.

  1. Koszty kwalifikowane zadania stanowią 21.104,60 zł, w tym:
    środki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 10 552,30 zł, tj.: 50% kosztów kwalifikowanych,
  2. środki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 10 552,30 zł, tj.: 50% kosztów kwalifikowanych.

powrót ...
Skip to content