Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica

Drukuj
INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY DOTACJI  Z WFOŚiGW W KIELCACH

W dniu 13-11-2020 roku Gmina Oleśnica, zwarła Umowę Nr 6432/20 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dotację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica” z udziałem środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Całkowity koszt zadania wynosi 35.931,60 zł.

  1. Koszty kwalifikowane zadania stanowią 35.931,60 zł, w tym:
    środki  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 17.965,80 zł, tj.: 50% kosztów kwalifikowanych zadania,
  2. środki  Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 17.965,80 zł, tj.: 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

powrót ...
Skip to content