Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Uchwalono Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oleśnica (PGN)

Drukuj
wfosigw

Gmina Oleśnica informuje, że w dniu 28.11.2016r. Rada Gminy Oleśnica podjęła Uchwałę Nr 160/XXV/16 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oleśnica.

Przedmiotowy Plan został opracowany przy udziale dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zgodnie z Umową dotacji nr 78/16 z dnia 06.05.2016 r., na zadanie: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oleśnica”.

W ramach przedmiotowej umowy Gmina Oleśnica uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 15 200,00 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

PGN to dokument strategiczny, w którym zostały wyznaczone kierunki działań służące niskoemisyjnemu rozwojowi gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii (w tym odnawialnych źródeł energii) zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem niezbędnym, umożliwiającym beneficjentom z terenu Gminy Oleśnica ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących między innymi termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej.

Drukuj
powrót ...