Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców

Drukuj
lewy lewy prawy prawy

lgdSZKOLENIA DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców chcących uzyskać dofinansowanie, osoby zainteresowane zakładaniem i rozwojem działalności gospodarczej, przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na bezpłatne szkolenia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  na działania wymienione w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany.

Szczegółowy harmonogram spotkań:

L.p  Gmina Miejsce szkolenia Termin szkolenia
1. Gmina 
Łubnice
Sala konferencyjna Urzędu Gminy
Łubnice 66 A, 28-230 Łubnice
17 października 2016 r. 

godz. 14.00 – 18.00

2. Gmina
Oleśnica
Sala konferencyjna Urzędu Gminy
ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica
18 października 2016 r. 

godz. 14.00 – 18.00

3. Gmina
Osiek
Sala w Miejsko-Gminnym Ośrodka
Kultury w Osieku, ul. Wolności 16, 28-221 Osiek
19 października 2016 r. 

godz. 14.00 – 18.00

4. Gmina
Rytwiany
Sala konferencyjna Urzędu Gminy
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany
20 października 2016 r. 

godz. 14.00 – 18.00

5. Gmina
Połaniec
Sala konferencyjna
Urzędu Miasta i Gminy
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
21 października 2016 r. 

godz. 14.00 – 18.00

 Celem szkoleń będzie praktyczne omówienie zagadnień związanych z możliwościami ubiegania się o fundusze unijne w ramach LSR LGD Dorzecze Wisły,  praca na wzorach wniosków, omówienie aktów prawnych, kryteriów wyboru operacji i aktualnych rozporządzeń, wytycznych oraz zagadnień i tematyki związanej z pisaniem wniosków. Będziemy starali się odpowiedzieć na pytania kto może się starać o dofinansowanie na poszczególne przedsięwzięcia, jaka jest możliwa do uzyskania wysokość dotacji, w jaki sposób jest wypłacana, jakie są szczegółowe warunki dofinansowania, jakie dokumenty i kiedy należy złożyć, aby ubiegać się o dofinansowanie.

powrót ...
Skip to content