Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Rządowe fundusze dla świętokrzyskich samorządów

Drukuj

Kolejna transza finansowego wsparcia  z budżetu państwa w wysokości  ponad 167 ml zł trafiła do świętokrzyskich samorządów. Tym razem środki pochodzą z części konkursowej Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Z satysfakcją informujemy, że gmina Oleśnica na realizację dwóch złożonych wniosków otrzymała łącznie 2 077 600 zł, z czego: 1 192 tys. zł na budowę funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w Oleśnicy i 885 600 zł na modernizację 3 przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu.

Po uwzględnieniu wkładu własnego wartość projektów przewidzianych do realizacji szacujemy na ponad 2,5 mln zł. Przyznane wsparcie finansowe daje szansę  na realizację ważnych zadań oczekiwanych przez społeczność naszej gminy. Projekt: „Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w Oleśnicy” nazywamy „małą rewitalizacją ”, ponieważ dotyczy obiektów i przestrzeni rozbudowanego centrum naszego miasta. Zakres tej inwestycji obejmuje:

 • przebudowę ogrodzenia przedszkola wraz z urządzeniem terenu i budową parkingu,
 • przebudowę wejścia do ośrodka zdrowia,
 • przebudowę drogi gminnej z oznakowaniem,
 • przebudowę świetlicy środowiskowej,
 • montaż instalacji monitoringu,
 • montaż OZE na budynku przedszkola oraz ośrodka zdrowia,
 • urządzenie terenu wokół stawu,
 • urządzenie terenu rekreacyjnego (boisko i plac zabaw).

Drugi projekt dotyczy modernizacji 3 szt. przepompowni ścieków i obejmuje:

 • montaż nowoczesnych pomp o zoptymalizowanych parametrach i niskim zużyciu energii,
 • montaż skrzynek zasilająco –sterujących wyposażonych w automatykę,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • urządzenie terenu (ogrodzenie, oświetlenie, utwardzenie, nasadzenia).

O potrzebie przeciwdziałania skutkom gospodarczym i społecznym COVID19, a także konkretnych działaniach i programach wdrażanych   przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej mówili na spotkaniach  z samorządowcami posłowie ziemi świętokrzyskiej.

W sobotę 12 grudnia br., z samorządowcami powiatu staszowskiego spotkała się wiceminister sportu Anna Krupka, natomiast 18 grudnia br., z wójtami i burmistrzami z terenu Ponidzia rozmawiał  minister-członek Rady Ministrów ds. rozwoju samorządów Michał Cieślak.

W trakcie tych spotkań przedstawicielom samorządów zostały wręczone symboliczne promesy informujące o kwotach wsparcia i zadaniach do realizacji.

Minister – członek Rady Ministrów ds. rozwoju samorządu Michał Cieślak z burmistrzem Miasta i Gminy Oleśnica Leszkiem Judą

Z rąk wiceminister sportu Anny Krupki promesę odebrał burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica Leszek Juda

powrót ...
Skip to content