Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Drukuj

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Oleśnicy zaprasza do zgłaszania par małżeńskich z terenu gminy Oleśnica, które w 2019 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego oraz par, które swój Jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Zgłoszenia proszę dokonywać w terminie do końca maja 2019r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oleśnicy pokój nr 9 (w godzinach urzędowania) lub telefonicznie dzwoniąc pod nr 41 3774036 wew. 37.

Z wnioskiem o nadanie medalu przez prezydenta RP i legitymacji za długoletnie pożycie małżeńskie mogą wystąpić zarówno sami jubilaci lub osoby im najbliższe. Pary małżeńskie muszą na stałe zamieszkiwać na terenie gminy Oleśnica.

Wobec Par Małżeńskich, które dokonają zgłoszenia w wyżej wymienionym terminie, zostanie wszczęta procedura wystąpienia z wnioskiem o Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewody Świętokrzyskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 25)
  2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz.2743).

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku poniżej oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oleśnicy pok. 9

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie – wersja doc (edytowalna)

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie – wersja PDF

powrót ...