Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Drukuj

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Oleśnicy zaprasza do zgłaszania par małżeńskich z terenu gminy Oleśnica, które w 2021 roku obchodziły Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego oraz par, które swój Jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Zgłoszenia proszę dokonywać w terminie do 20 grudnia 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oleśnicy pokój nr 9 (w godzinach urzędowania) lub telefonicznie dzwoniąc pod nr 41 3774036 wew. 217.

Z wnioskiem o nadanie medalu przez prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie mogą wystąpić zarówno sami jubilaci lub osoby im najbliższe. Pary małżeńskie muszą na stałe zamieszkiwać na terenie gminy Oleśnica.

Wobec Par Małżeńskich, które dokonają zgłoszenia w wyżej wymienionym terminie, zostanie wszczęta procedura wystąpienia z wnioskiem o Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewody Świętokrzyskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 138)
2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz.2743).

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku poniżej oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oleśnicy pok. 9

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Klauzula informacyjna

powrót ...

Gmina Oleśnica uruchomiła aplikację Moja Okolica, która umożliwia mieszkańcom wygodny i szybki dostęp do przydatnych, ciekawych, ale także ważnych informacji lokalnych.

Gromadzi ona informacje o nadchodzących wydarzeniach, zmianie godziny otwarcia urzędu, przerw w dostawie mediów czy zmianie opłat.

Kliknij w grafikę poniżej aby dowiedzieć się więcej

Skip to content