Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Film z przeglądu kolęd i pastorałek

Na naszej stronie internetowej 16 grudnia br., umieściliśmy informację o tym, że Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy organizuje: „Przegląd kolęd i pastorałek online”. Okazało się, że ogłoszenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem. Wpłynęło ponad dwadzieścia nagrań, na których dzieci nie tylko śpiewały, ale też grały na instrumentach. Poniżej zamieszczamy przesłany nam link z filmem prezentujący fragmenty kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów. Autorem filmu jest Tomasz Strzelecki.
Zapraszamy Państwa do tego muzycznego spotkania, niech będzie ono pełne radości, entuzjazmu i wzruszeń, a piękno staropolskich kolęd i pastorałek niech przypomni nam niepowtarzalną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Cieszymy się, że nawet w tak trudnej rzeczywistości, w jakiej w ostatnim czasie przyszło nam żyć, możemy cieszyć się i podziwiać talent młodych wykonawców.

Betlejemskie Światło Pokoju

Na ręce burmistrza Miasta i Gminy  Oleśnica Leszka Judy 23 grudnia br., druhna Alicja Strzelecka z opiekunką Kamilą Wójtowicz – Bator  przekazały Betlejemskie Światło Pokoju, które jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei . W tym roku hasło towarzyszące tej pięknej akcji nosi nazwę : ŚWIATŁO SŁUŻBY.

Rządowe fundusze dla świętokrzyskich samorządów

Kolejna transza finansowego wsparcia  z budżetu państwa w wysokości  ponad 167 ml zł trafiła do świętokrzyskich samorządów. Tym razem środki pochodzą z części konkursowej Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Z satysfakcją informujemy, że gmina Oleśnica na realizację dwóch złożonych wniosków otrzymała łącznie 2 077 600 zł, z czego: 1 192 tys. zł na budowę funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w Oleśnicy i 885 600 zł na modernizację 3 przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu.

Grudniowy felieton ks. dr. Kazimierza Wójtowicza

Rok 2020 jest czasem szczególnym pod wieloma względami, to czas wielu zmian, ciągłej niepewności, lęków a niejednokrotnie i braków. Jednym z takich braków, z pewnością nie największym i nie najbardziej dotkliwym, będzie również brak świątecznego wydania naszych Oleśnickich Ech. Jednak niemożność dostarczenia Państwu papierowego wydania naszego samorządowego pisma nie oznacza, że redakcja i nasi stali współpracownicy, w tej liczbie zwłaszcza ks. dr Kazimierz Wójtowicz, zapomnieli o swoich Czytelnikach. Poniżej zamieszczamy kolejny, już trzydziesty trzeci, felieton ks. dr. Kazimierza, tym razem pod tytułem : ”O tych, co nami rządzą”. Autor pragnie tą drogą podzielić się słowem, zaprosić do refleksji i przemyśleń oraz złożyć świąteczne życzenia.

Zapraszamy Państwa do miłej lektury jaką stanowi poniższy: Felieton wcale nie polityczny.

O tych, co nami rządzą

Nie panujmy nad nikim,
chyba po to tylko, aby lepiej służyć.
(św. Jan Bosko)

Ponieważ już od dłuższego czasu w naszym państwie, na jego szczytach, są widoczne tarcia i przepychanki, żeby nie powiedzieć konflikty, postanowiłem pokrótce przypomnieć główne składniki władzy, czyli uświadomić nam, kto i w jaki sposób nami rządzi. A więc wykładając kawę na ławę, trzeba powiedzieć, że jako państwo o ambicjach demokratycznych mamy – jako obywatele – trzy władze nad sobą, albo formułując poprawnie: jedną władzę podzieloną na trzy, czyli trójpodział władzy (taki schemat zaproponował już w XVIII wieku Monteskiusz, francuski filozof, prawnik i pisarz epoki Oświecenia}: władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą. Są one od siebie oddzielone i powierzone niezależnym od siebie, ale współpracującym ze sobą, i nawzajem się kontrolującym, ciałom. To byłby idealny stan, ale gorzej jest, gdy jedna władza chce zapanować nad drugą; wtedy powstają chaos i sytuacje konfliktogenne.

XXXI sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 29 grudnia (wtorek) 2020r. o godz. 10:00 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się bez udziału mieszkańców oraz gości. Na sali konferencyjnej Urzędu podczas sesji obecni będą wyłącznie radni oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 10.00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Informacja w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Skip to content