Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Złoty Jubileusz ks. dr. Kazimierza Wójtowicza w rodzinnej parafii

15 sierpnia br., w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Oleśnicy na sumie odpustowej miała miejsce jubileuszowa uroczystość 50-lecia posługi kapłańskiej ks. Kazimierza Wójtowicza – naszego rodaka z Borzymowa. Jubilat na uroczystej mszy podkreślał, że święcenia kapłańskie przyjął w 1970 roku, a więc jubileusz powinien być obchodzony już rok temu, ale epidemia COVID 19 i związane z tym ograniczenia sanitarne uniemożliwiły organizację tego wydarzenia. Jak sam mówił: – Jest taki obyczaj, że ksiądz po pięćdziesięciu latach od święceń i tzw. prymicji (pierwszej mszy) w rodzinnej parafii wraca do niej, wraca do swoich, wraca do tego miejsca, skąd wyszedł, by uroczyście podziękować Bogu oraz rodakom za ten czas, bowiem powołanie rodzi się zawsze w jakiejś przestrzeni: rodzinnej, parafialnej, społecznej, kościelnej. Dlatego też w ten sposób w AD 2021 mogę przeżywać dwa w jednym, dwa świętowania w jednym dniu, czyli Odpust w rodzinnej parafii oraz mój Jubileusz.

Ankieta preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim

Zapraszamy wszystkich do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dotyczącym preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim.

Celem badania jest ocena sytuacji rynkowej na poszczególnych kierunkach (liniach) komunikacyjnych w transporcie publicznym oraz analiza zapotrzebowania na przewozy dla poszczególnych linii komunikacyjnych, a także dostosowanie istniejącego systemu komunikacji publicznej do potrzeb społecznych województwa świętokrzyskiego.

Wyniki przedmiotowego badania zostaną wykorzystane do opracowania analizy transportowej, która dostarczy informacji na temat preferencji przewozowych pasażerów oraz jakości transportu publicznego w województwie.
Uzyskane informacje pozwolą na poprawę dotychczas świadczonych usług poprzez określenie i wprowadzenie oczekiwanych standardów usług przewozowych w transporcie zbiorowym.

Link do ankiety: http://ankiety.swietokrzyskie.pro/ankieta-preferencji-przewozowych

Konsultacje społeczne dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Staszowa

W związku z przystąpieniem przez Miejski Obszar Funkcjonalny Staszowa do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Staszowa, zachęcamy mieszkańców do wypełnienie niniejszej ankiety.

Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju zrównoważonej mobilności. Konsultacje społeczne w tej sprawie będą trwać do 15 września 2021 r.

Ankieta ma charakter anonimowy. Dostępna jest w wersji elektronicznej pod linkiem:  https://www.interankiety.pl/f/70n5pYjM

Wykazy polowań kół łowieckich

Wykaz polowań kół łowieckich – Koło Łowieckie SZARAK

Wykaz polowań kół łowieckich – Koło Łowieckie ODYNIEC

Wykaz polowań kół łowieckich – Koło Łowieckie KNIEJA

Plan polowań na bażanty – koguty w roku gospodarczym 2021-2022

26 sierpnia 2021 r. dzień spisowy w Gminie Oleśnica

OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Strategii Rozwoju dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022–2027, Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze gminy, sprzyjających jej rozwojowi w perspektywie do 2027 roku.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik) można składać do dnia 31 sierpnia 2021 r. w następujących formach:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@gminaolesnica.pl, wpisując w tytule „Fiszka projektowa – strategia rozwoju”.
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28–220 Oleśnica  z dopiskiem „Fiszka projektowa – strategia rozwoju”.
 3. bezpośrednio do sekretariatu w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica..

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji oraz przeprowadzeniu ewentualnych konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów gminy.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
Leszek Juda

Załączniki:

Fiszka projektowa – kliknij tutaj aby pobrać

Szczepienie przeciwko COVID-19

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?

1.Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19

2. Bo uratujesz komuś życie

Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną.

3. Bo możesz!

Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.

4. Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie

Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.

5. Bo zyskasz spokój

Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

6. Bo szczepionki są bezpieczne

Szczepionki są badane przez najlepszych naukowców z całej UE. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Leków.

7. Bo zostaniesz zbadany

Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.

8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!

Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.

9. Powrót do normalności oznacza:

 • odejście od maseczek,
 • swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
 • powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
 • dalszy rozwój gospodarki,
 • ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
 • swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
 • wakacje bez ograniczeń,
 • poprawę jakości życia nas wszystkich.

10. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

Dwa w jednym, albo nie ma takiego złego, żeby na dobre nie wyszło

Serdecznie zapraszamy dzisiaj Państwa do przeczytania kolejnego felietonu ks. dr. Kazimierza Wójtowicza CR pt. Dwa w jednym, albo nie ma takiego złego, żeby na dobre nie wyszło. Felieton szczególny przede wszystkim dla samego Autora, ale także dla naszej społeczności lokalnej, bowiem 15 sierpnia 2021 r. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Oleśnicy o godz.12.00 odbędzie się uroczysta dziękczynna Msza św. z okazji 50-lecia posługi kapłańskiej ks. Kazimierza. Autor przesyłając nam swój tekst, już dzisiaj pragnie podzielić się swoją radością z możliwości przeżywania jubileuszu w rodzinnych stronach, a także słowami refleksji nad przemijającym czasem, które to przemijanie wcale nie musi oznaczać utraty, bo to najpiękniejsze ciągle przed nami.

Skip to content