Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków na Rozwój podmiotów gospodarczych

Drukuj

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych.

W ramach naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, a także rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 24 czerwca – 8 lipca 2019 r.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 17/2019
 2. Regulamin naboru wniosków nr 17/2019
 3. Informacja o przedsięwzięciu dla składajacych wnioski w ramach naboru 17/2019
 4. Aktualne wzory wniosków
 5. Lokalne kryteria wyboru operacji
 6. Oświadczenia potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru
 7. Planowane i zakładane do osiągnięcia wskaźniki w wyniku operacji
 8. Ocena możliwości dokonania wyboru przez Radę
 9. Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru
 10. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy
 11. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły
 12. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022
 13. Procedura oceny i wyboru operacji
 14. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu

powrót ...