Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.5 “WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” NABÓR NR 2/2018/G

Drukuj

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.5  Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów itp. Wyjazd studyjny dla minimum 5 osób. Doradztwo indywidualne dla minimum 20 osób. Wzmocnienie kapitału społecznego.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 21 maja 2018 roku – 19 czerwca 2018 roku.

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków, oświadczenia, instukcje wypełniania zamieszczone zostały poniżej.

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu. 

2. Regulamin naboru wniosków nr 2/2018/G.

 3. Informacja o przedsięwzięciu dla składajacych wnioski w ramach naboru 2/2018/G.

 4. Wzór wniosku o przyznanie grantu wersja edytowalna.

 5. Wzór umowy na powierzenie grantu.

6. Wniosek o płatność sprawozdanie.

7. Oświadczenia właściciela nieruchomości.

8. Oświadczenie o VAT.

9. Lokalne kryteria wyboru zadania

10. Oświadczenia potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.

11. Planowane i zakładane do osiągnięcia wskaźniki w wyniku operacji.

12. Karta 1 – Ocena możliwości dokonania wyboru przez Radę.

13. Karta 2 –  Ocena spełniania przez Zadanie kryteriów wyboru określonych w LSR.

14. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy.

15. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.

16. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022.

17. Procedura oceny i wyboru operacji.

18. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu.

 

powrót ...
Skip to content