Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika upamiętniającego generała Józefa Hallera

Drukuj

W sobotę 14 sierpnia 2021 r. na ul. Szkolnej obok stawu miało miejsce doniosłe dla mieszkańców Oleśnicy wydarzenie – uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego generała Józefa Hallera oraz jego armię.

O godz.17. 00 przed pomnikiem odbyła się zbiórka pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu gminy. Następnie zespół ludowy Oleśniczanki pod kierownictwem i opieką emerytowanego nauczyciela muzyki – pana Władysława Nalepy wraz ze zgromadzonymi gośćmi odśpiewał hymn państwowy. Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Juda jako włodarz gminy powitał gości przybyłych na uroczystość. Przypomniał również, że motywem powstania pomnika była chęć oddania hołdu generałowi Hallerowi i jego żołnierzom, wśród których byli również mieszkańcy Oleśnicy – Piotr Plewa i Wacław Słaby. To właśnie oni sto lat temu walczyli o naszą niepodległość m. in. w bitwie warszawskiej w sierpniu 1920 r. W swoim wystąpieniu włodarz podkreślił szczególną rolę i zasługi w budowie pomnika pana Józefa Poniewierskiego, urodzonego w Oleśnicy – dziś gdańszczanina. – To jego determinacja, bardzo emocjonalne zaangażowanie i wkład finansowy sprawiły, że to miejsce, przy drodze, którą dzieci chodzą do szkoły zyskało piękny i patriotyczny akcent, który z pewnością wpisze się w edukację młodego pokolenia – wspominał Burmistrz.

Po wystąpieniu burmistrza ks. Marek Lejczak – proboszcz naszej parafii dokonał uroczystego poświęcenia, a następnie obecni na uroczystości posłowie Michał Cieślak i Marek Kwitek odczytali listy od premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Po czym dyrektor PSP w Oleśnicy – Piotr Strzelecki przybliżył uczestnikom spotkania krótki rys historyczny wydarzeń z roku 1918:
– 4 października 1918 roku Józef Haller objął dowodzenie nad formującą się we Francji armią Polską. Jednostki te były organizowane poprzez ochotniczy zaciąg spośród Polaków służących między innymi w wojsku francuskim oraz byłych polskich jeńców wojennych z armii austro-węgierskiej i niemieckiej. Na mocy układu z 28 września 1918 r. Błękitna Armia została uznana przez państwa Ententy za samodzielną, sojuszniczą i jedyną współwalczącą armię polską.

W 1918 oddziały Armii pod dowództwem generała Hallera walczyły z Niemcami na froncie zachodnim w Wogezach i Szampanii. Dziś stojąc przed tym pomnikiem, na którym widnieje napis Bóg, Honor, Ojczyzna – słowa bezpośrednio nawiązujące do wartości, którymi kierowało się odrodzone Wojsko Polskie w roku 1918, i które zapisało swoją piękną kartę w trakcie bitwy warszawskiej w sierpniu 1920r.- ja jako historyk i nauczyciel czuję radość, że obelisk ten będzie przypominał kolejnym pokoleniom jak ważna jest pamięć i tożsamość historyczna, bowiem bez przeszłości nie ma przyszłości – podkreślał dyrektor.

W odsłonięciu pomnika wzięli również udział: rodzina Piotra Plewy i Wacława Słabego, Radni Rady Miejskiej Oleśnica z przewodniczącą Rady Krystyną Bator, Stanisław Batóg wiceprzewodniczący Rady Powiatu Staszowskiego, Adam Siekierski, Stanisław Ambroży sołtys Oleśnicy, pracownicy UM i G, nauczyciele oraz mieszkańcy Gminy Oleśnica.

Na zakończenie przybyli goście złożyli wiązanki i kwiaty przed pomnikiem, a główni organizatorzy tej uroczystości Stanisław Ambroży i prowadzący uroczystość Marian Poniewierski wręczyli podziękowania dla sponsorów i darczyńców, bez których nie powstałby ten obelisk m. in.: Józefa Poniewierskiego, Pawła Piątka, Jerzego Gozdka, Stanisława Ambrożego z Buska- Zdroju, Leszka Świątka, Piotra Płatosa, Wandy Kajderowicz, Zofii i Macieja Woś, Edyty i Zdzisława Adamczyków.

Marian Poniewierski składając podziękowania nawiązał także do historii Oleśnicy oraz lokalnego patriotyzmu. Mówił o poczuciu dumy z tego, że może uczcić pamięć ludzi stąd, którzy swoimi czynami i postawą przyczynili się do odzyskania wolności, a dzięki nim on, jako rodowity oleśniczanin, może mówić gwarą oleśnicką i wypowiadać swoje poglądy.

Na koniec słowa podziękowania do tych, którzy przyczynili się do powstania monumentu, skierował również włodarz Oleśnicy – burmistrz Leszek Juda, który przypomniał, jak ważne jest kultywowanie pamięci o naszych bohaterach.

Tak podniosła uroczystość nie mogłaby się obejść bez oprawy muzycznej, którą zapewnił, wspomniany już wcześniej zespół Oleśniczanki, który oprócz znanych utworów patriotycznych, wykonał również kilka kompozycji autorstwa swego kierownika – pana Władysława Nalepy.

Zapraszamy do galerii zdjęć – autorstwa Beaty Marzec.

« z 5 »
powrót ...
Skip to content