Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Obwieszczenie z dnia 19 lipca 2013 roku

Drukuj

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie_Olesnica_czerwiec_2013_studium

Studium Gminy Oleśnica czerwiec-2013

Oleśnica – prognoza czerwiec-2013

STUDIUM_olesnica_czerwiec_2013_Model1

 

powrót ...
Skip to content