Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

LGD Dorzecze Wisły – FISZKA PROJEKTOWA – Pomysły przedsięwzięć do LSR

Drukuj
logo23

W związku z trwającymi pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 zachęcamy wszystkich mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły do zgłaszania swoich propozycji dotyczących działań które chcielibyście Państwo aby zostały uwzględnione i realizowane na terenie gmin: Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany. Z założenia program Leader jest inicjatywą oddolną w związku z tym liczymy na Państwa zaangażowanie w tworzeniu nowej strategii. Każda zgłoszona propozycja będzie dla nas cenną wskazówką dotyczącą potrzeb mieszkańców w zakresie np. powstawania małej infrastruktury, rynku pracy, osób wykluczonych, aktywizacji mieszkańców czy szeroko pojętej innowacyjności.

Formularz fiszki projektowej, ma posłużyć jako jedno z narzędzi zaangażowania w szczególności mieszkańców oraz organizacji pozarządowych do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Na karcie można przedstawić planowany do realizacji projekt, dzięki temu powstanie baza projektów, która ułatwi dostosowanie zapisów strategii i kształtowanie budżetu na poszczególne zakresy wsparcia. Zachęcamy do wypełnienia fiszek które zostaną wykorzystane tylko na potrzeby wewnętrznego badania LGD.

Propozycje projektów mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, w tym rolnicy i przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, osoby prawne oraz jednostki sektora publicznego. Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju – tj. jednej bądź kilku gmin z 5 członkowskich (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany).

Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl. Fiszkę projektową można również pobrać w siedzibie LGD: ul. Ruszczańska 27 pok.110, 28-230 Połaniec. W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 15/ 865 02 16

Fiszka projektowapobierz

powrót ...
Skip to content