Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Komunikat Prezesa Agencji Rynku Rolnego

Drukuj

UWAGA PRODUCENCI MLEKA

Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego będzie przyjmowała wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Wnioski należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego.
Adresy oddziałów terenowych oraz godziny pracy znajdują się w linku poniżej:
http://www.arr.gov.pl/kontakt-arr/oddzialy-terenowe-arr

Do wniosku należy dołączyć:

      1. zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
      2. zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
      3. oświadczenie o niezaleganiu: a) z płatnościami podatków, b) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego
http://www.arr.gov.pl/data/00069/kml_p14_f2.pdf

Oryginalna treść komunikatu – komunikat Prezesa ARR

powrót ...