Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ PSÓW!

Drukuj

UWAGA! APELUJEMY! PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ, ALE NIE BEZDOMNE!

Drogi mieszkańcu
Zanim zgłosisz nam problem z „bezdomnym zwierzęciem” wałęsającym się w pobliżu twojej posesji uważnie przeczytaj poniższy komunikat.

Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3m.”

Co roku w okresie wiosennym oraz letnim na terenie naszej Gminy pojawia się problem wałęsających się psów. Niemal w każdym przypadku psy te posiadają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to zazwyczaj zwierzęta niedopilnowane przez swoich właścicieli. Aby uznać psa za „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, ponieważ takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt.
Przypominamy właścicielom o ich podstawowych obowiązkach, a więc w szczególności:
• stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
• prowadzenie psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu;
• zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren,
• niewprowadzaniu zwierząt na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci,
• nie wyprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej.
Przypominamy również o sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się psów:
• w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może skierować do sądu wniosek o ukaranie właściciela psa,
• osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich domów. Zwierzę jeżeli nie będzie dokarmiane to samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela. Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy powrotu do domu!

Od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej nieruchomości schronienie oraz wyżywienie zgłoszenie odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane.

Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapomnieć również, że większość „wałęsających się psów” ma swoich właścicieli!

W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie:
– zwierzę zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (np. gdy jest agresywne, atakuje),
– zwierzę przebywa w miejscu publicznym (np. ulica, przystanek autobusowy) – zwierzę jest ranne,
fakt ten należy zgłosić telefonicznie lub osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica w godzinach pracy Urzędu .
Uwaga!
•Przekazując zgłoszenie do Urzędu Miasta i Gminy należy podać: swoje dane osobowe nr telefonu kontaktowego, a także miejsce przebywania zwierzęcia.
•Jeżeli właściciel odłowionego psa zostanie ustalony – wówczas ponosi on koszty za czas pobytu zwierzęcia w schronisku.
• Koty wolno żyjące nie podlegają odłowieniu.
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.).

powrót ...
Skip to content