Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

KOLEKTORY SŁONECZNE – II DODATKOWY NABÓR!

Drukuj

KOLEKTORY SŁONECZNE – II DODATKOWY NABÓR!

GMINY POŁANIEC, OLEŚNICA I ŁUBNICE informują,

że w terminie od 11.09.2018 r. do 14.09.2018 r. w Urzędach Miasta i Gminy w Połańcu, Gminie Oleśnica i Gminie Łubnice prowadzony będzie  II dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych (właścicieli budynków jednorodzinnych) zakupem zestawów kolektorów słonecznych z dofinansowaniem unijnym.

Dodatkowy nabór prowadzony jest ponownie z powodu rezygnacji części  osób zakwalifikowanych do projektu. W przypadku braku odpowiedniej, zaplanowanej  we wniosku o dofinansowanie, liczby uczestników i mocy zamontowanych urządzeń, nie będzie możliwe zrealizowanie całego zadania, polegającego na zakupie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych  dla mieszkańców.

Dostępne rodzaje i wielkości instalacji:

Kolektory słoneczne:

Zestaw ze zbiornikiem 300 dm3 (2 panele)

– 58 zestawów

Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca dla instalacji:

– montowanych na gruncie – ok. 5 793,30 zł

– montowanych na dachu – ok. 5 356,80 zł

Zestaw ze zbiornikiem 400 dm3 (3 panele)       

–  20 zestawów

Szacowany koszt ponoszony przez mieszkańca dla instalacji:

– montowanych na dachu – ok. 5 874,00 zł

O zakwalifikowaniu do realizacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych rodzajów i wielkości instalacji udzielane  są w Urzędzie Gminy w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, pok. nr 10, nr tel.: 41 377 40 36 wew. 38 lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, pok. nr 203, nr tel.: 15 865 0178.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

powrót ...