Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Gmina Oleśnica w Programie YOUNGSTER PLUS

Program YOUNGSTER PLUS w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy przy wsparciu finansowym Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”.

Gmina Oleśnica przystąpiła po raz pierwszy do wspólnej realizacji programu YOUNGSTER PLUS w ramach VI edycji, na podstawie podpisanej w dniu 22 lipca 2013r. Umowy o współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” Warszawa.

Program obejmie wsparcie nauki języka angielskiego gimnazjalistów w roku szkolnym 2013/ 2014 Publicznego Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy i skierowany jest do chętnych gimnazjalistów klas trzecich, zwłaszcza pragnących kontynuować naukę w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących oraz szkołach kończących się maturą.

Tworzone będą dwie grupy po 15 uczniów na podstawie złożonych deklaracji rodziców o chęci uczestnictwa w programie i zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia. Z tytułu uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych uczeń będzie wnosił opłatę w wysokości 5,00 zł za miesiąc. Pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na potrzeby Szkoły związane z realizacją Programu.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o podręczniki sfinansowane przez Fundusz i nieodpłatnie dostarczone do Szkoły przez Wydawnictwo.

Gimnazjum otrzyma również nieodpłatnie wyposażenie biblioteki szkolnej w słowniki oraz niezbędne pomoce dydaktyczne w formie audio i video, readersy zgodnie z indywidualnym zamówieniem złożonym przez Nauczyciela w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

Nauczyciel realizujący program zostanie objęty obowiązkowym szkoleniem metodycznych Wydawnictwa i włączony w program „English Teaching”, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program obejmie realizację zajęć pozalekcyjnych w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych  dla każdej z grup zaawansowania w oparciu o autorski program nauki języka angielskiego oraz okresowe testy sprawdzające, monitorujące efekty osiągane przez nauczyciela i uczniów.

Gmina Oleśnica przystępując do wspólnej realizacji Programu nauczania języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, stwarza uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.

powrót ...
Skip to content