Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Dofinansowanie w ramach programu “Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”

Drukuj

Dzięki uruchomionemu programowi przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” oraz wsparciu ze strony Gminy Oleśnica, jednostka OSP Pieczonogi wzbogaciła się o specjalistyczny sprzęt służący do działalności ratowniczo-gaśniczej. Został zakupiony: zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z szynami Kramera, aparat powietrzny Aeris typ 2z maską OptiPro i butlą stalową (2 kpl), mostek przejazdowy kompozytowy (4 szt).
Dofinansowanie na zakup sprzętu służącego do działalności ratowniczo-gaśniczej wyniosło z Samorządu Województwa 9.301,61 zł, wkład własny z Gminy Oleśnica 3.720,39. Całkowity koszt zakupu wyniósł 13 022,00 zł. Zakup pozwolił na uzupełnienie braków w wyposażeniu jednostki OSP Pieczonogi w nowoczesny sprzęt, który będzie bezpośrednio rzutował na przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej. Przyczyni się do skutecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, poprawy warunków udzielania pomocy osobom poszkodowanym oraz umożliwi sprawne działanie strażaków ratowników ratowaniu życia.

powrót ...
Skip to content