Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Betlejemskie Światło Pokoju

Drukuj

22 grudnia br., delegacja druhów harcerzy działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej w Oleśnicy im. Stefana Żeromskiego zrzeszona w 109. Buskiej Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej wraz ze swoją opiekunką Kamilą Wójtowicz-Bator przekazała na ręce burmistrza Miasta i Gminy  Oleśnica Leszka Judy – Betlejemskie Światło Pokoju. Światło to, jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Co roku sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju przyświeca inne hasło, w tym roku nosi ono nazwę:  ŚWIATŁO NADZIEI. Oleśniccy harcerze z darem „światełka” pragnęli podzielić się ze wszystkimi mieszkańcami gminy życzeniami, w których wybrzmiewały słowa: pokój, radość, nadzieja i braterstwo.

powrót ...
Skip to content