Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Konsultacje społeczne dot. projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa

Drukuj

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa)

Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii w sprawie Diagnozy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa. MOF Staszowa obejmuje swym zasięgiem obszar trzech gmin: Miasta i Gminy Staszów, Miasta i Gminy Oleśnica oraz Gminy Rytwiany. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022-2030.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 29.12.2021 r. do dnia 12.01.2022 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:

 • z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminaolesnica.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza MOF Staszowa”.
  b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28–220 Oleśnica, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza MOF Staszowa”.
  c) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Oleśnicy w godzinach pracy Urzędu

Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz konsultacyjny oraz Diagnoza wraz z załącznikami dostępne są od dnia 29.12.2021 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica, pok. nr 10;
 • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Oleśnica (www.bip.gminaolesnica.pl/) i na stronie internetowej gminy (www.gminaolesnica.pl/).

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
/-/ mgr Leszek Juda

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Formularz zgłaszania uwag
 3. Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa)
powrót ...
Skip to content