Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Nabór do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
informuje o naborze do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus
od 15 listopada 2022 r. – 16 grudnia 2022 r.
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy (pok. nr 6)

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej:
– 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

PILNE!

W celu zakwalifikowania do programu należy przedstawić miesięczny dochód wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Telefon do kontaktu 41 350 15 65 wew. 207

powrót ...
Skip to content