Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 47

Drukuj

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 47
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:29 dnia 24.09.2018

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Ważność od godz. 10:00 dnia 24.09.2018 do godz. 18:00 dnia 24.09.2018
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 10:00/24.09 do 18:00/24.09.2018 prędkość do 45 km/h, porywy do 75 km/h, NW. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Iwona Lelątko
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

powrót ...