Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Poziomy odzysku odpadów za 2013 r.

Drukuj

Poziomy odzysku za 2013 r.

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 36,39 %
  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 33,37 %
powrót ...
Skip to content