Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE UPAŁ

Drukuj

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 57
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(35), jędrzejowski(36), kazimierski(36), Kielce(36), kielecki(36), konecki(34), opatowski(35), ostrowiecki(35), pińczowski(36), sandomierski(36), skarżyski(35),starachowicki(37), staszowski(35), włoszczowski(34)
Ważność: od godz. 12:00 dnia 10.06.2019 do godz. 20:00 dnia 12.06.2019
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 12:00/10.06 do 20:00/12.06.2019 temp. maks 33 st, temp min od 17 st do 20 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi: Przewiduje się możliwość powtórnego wydania ostrzeżenia o upale obowiązującego w piątek i w sobotę.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Bartłomiej Pietras
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

powrót ...
Skip to content