Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Ankietyzacja mieszkańców Gminy Oleśnica dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Drukuj

PGN_foto Szanowni mieszkańcy,

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Oleśnica odbędzie się ankietyzacja w ramach tworzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oleśnica.

W tym dniu pracownicy z firmy GreenLynx przeprowadzą ankietyzację mieszkańców na terenie gminy odwiedzając wybrane obiekty mieszkalne. Podczas wypełniania ankiety będzie można uzyskać informacje na temat:

  1. Tworzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz korzyściach, jakie niesie jego realizacja;
  2. Wypełnić ankietę i uzyskać pomoc w jej wypełnieniu;
  3. Zgłosić swoje sugestie na temat poprawy stanu powietrza i zwiększenia efektywności energetycznej.

Informację potrzebne do wypełniania ankiety obejmują:

  • źródło ciepła, jakie Państwo stosujecie (piec kaflowy, kotłownia itp.) i jego stan techniczny,
  • zużycie energii elektrycznej, gazu, węgla, drewna itd. w skali całego roku (prosimy o wcześniejsze przygotowanie tej informacji),
  • wykonane lub planowane termomodernizacje,
  • wykonane lub planowane inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE);

Uzyskane informacje posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych i nie są żadnym wiążącym zobowiązaniem.

Tylko dzięki pozyskanym od mieszkańców informacjom, możliwe będzie rzetelne opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, który daje możliwość uzyskania  przez Gminę Oleśnica wsparcia finansowego i organizacyjnego (dotacje, preferencyjne pożyczki) na:

– wymianę starych kotłów i pieców na nowe niskoemisyjne (gazowe, olejowe, węglowe),

–  zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.),

– termomodernizacje budynków,

– zastosowanie innych kompleksowych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej

Bardzo prosimy o pomoc ankieterom w postaci wypełniania ankiet a co jest niezbędne przy tworzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z przedstawicielami:

Wykonawcy – GreenLynx – Paweł Krząstek tel. 531 777 891

Urzędu Gminy – Agnieszka Gajda tel. 41 377 40 36 wew. 38

Wypełnij ankietę on-line:

https://goo.gl/WsdKX8

powrót ...
Skip to content