Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

ARIMR przypomina. Wnioski o dopłaty tylko przez internet.

Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych.

Od roku 2021 do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OLEŚNICA

PUA – OLEŚNICA aktualizacja 2015 – 2020

Załącznik nr 5 – inwentaryzacja 2015

Załącznik nr 5 – inwentaryzacja 2015 unieszkodliwione

Oleśnickie Echa nr 33. Marzec 2021

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U z 2020.1463 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji stanu lasów dla obrębów ewidencyjnych:

1. OLEŚNICA
2. BORZYMÓW
3. BRODY
4. BYDŁOWA
5. KĘPIE
6. PIECZONOGI
7. PODLESIE
8. STRZELCE
9. SUFCZYCE
10. WOJNÓW
11. WÓLKA OLEŚNICKA

na okres 60 dni tj. od dnia 6 KWIETNIA 2021r. do 5 CZERWCA 2021 r.,
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica pokój nr 1 – sala konferencyjna w godzinach pracy Urzędu 7-15,

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 6 Maja 2021 r.

Informujemy ponadto, że projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane zostały przez Firmę „Agencja „Cezar” – Piotrkowicz Sp.J, Pracownia Urządzania Lasu z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Staszowie.

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w celu zapoznania się z niniejszym planem przed wizytą w urzędzie należy skontaktować się z tut. urzędem telefonicznie pod numerem 41-377 40 36, wew. 204, 220 lub 215.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica

/-/ Leszek Juda

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Link do map do uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu

po wejściu na stronę proszę wybrać folder JPEG

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica

W związku z realnym zagrożeniem, wynikającym z dużej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, obowiązują ograniczenia w przyjmowaniu petentów w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica.
Sprawy należy przede wszystkim załatwiać telefonicznie i za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
Przy wejściu do urzędu znajduje się skrzynka, do której należy wrzucać korespondencję.
Jeżeli sprawa wymaga osobistego kontaktu z pracownikiem urzędu, należy najpierw umówić się telefonicznie.
Zadbajmy razem o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
(-) Leszek Juda

Pomoc dla gospodarstw, które poniosły straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub ASF – wnioski można składać od 11 marca

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

KONDOLENCJE

Skip to content