Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: grudzień 2021

Grudniowy felieton ks. dr. Kazimierza Wójtowicza

Wraz z najlepszymi życzeniami Bożonarodzeniowymi i Noworocznymi pragniemy Państwu przekazać kolejny, już trzydziesty piąty, felieton ks. dr. Kazimierza, tym razem pod tytułem: O rytuałach bożonarodzeniowych. Autor pragnie tą drogą podzielić się z Rodakami słowem, zaprosić do wspomnień oraz złożyć świąteczne życzenia. Tym razem, oprócz wersji online, będzie również możliwość przeczytania felietonu w tradycyjnej formie papierowej, Oleśnickie Echa będą bowiem kolportowane w takiej właśnie formie w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Felieton wcale niepolityczny (35)

Betlejemskie Światło Pokoju

22 grudnia br., delegacja druhów harcerzy działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej w Oleśnicy im. Stefana Żeromskiego zrzeszona w 109. Buskiej Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej wraz ze swoją opiekunką Kamilą Wójtowicz-Bator przekazała na ręce burmistrza Miasta i Gminy  Oleśnica Leszka Judy – Betlejemskie Światło Pokoju. Światło to, jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Co roku sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju przyświeca inne hasło, w tym roku nosi ono nazwę:  ŚWIATŁO NADZIEI. Oleśniccy harcerze z darem „światełka” pragnęli podzielić się ze wszystkimi mieszkańcami gminy życzeniami, w których wybrzmiewały słowa: pokój, radość, nadzieja i braterstwo.

Oleśnickie Echa

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszym wydaniem gminnej gazetki – Oleśnickie Echa.

Konsultacje społeczne dot. projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa (MOF Staszowa)

Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii w sprawie Diagnozy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa. MOF Staszowa obejmuje swym zasięgiem obszar trzech gmin: Miasta i Gminy Staszów, Miasta i Gminy Oleśnica oraz Gminy Rytwiany. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa na lata 2022-2030.

Obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw

Przypominamy, że od 1 lipca 2021r. obowiązkowe jest złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od dnia 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W przypadku, gdy źródło zostało uruchomione przed 01.07.2021r. deklaracje należy złożyć do 30.06.2022r., a w przypadku gdy źródło zostało uruchomione po 01.07.2021r. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia jego pierwszego uruchomienia.

XLI sesja Rady Miejskiej Oleśnica

W dniu 29 grudnia (środa) 2021r. o godz. 11:00 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej Oleśnica.

Sesja odbędzie się stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Transmisja na żywo Sesji Rady Miejskiej Oleśnica będzie dostępna pod linkiem – KLIKNIJ TUTAJ Transmisja będzie dostępna na kanale Gminy Oleśnica w momencie rozpoczęcia posiedzenia sesji Rady Miejskiej, tj. od godziny 11.00.

Porządek obrad dostępny jest w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Portal informacyjny Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Nagrania archiwalne z sesji Rady Miejskiej Oleśnica będą dostępne w zakładce Samorząd>Rada Miejska>Nagrania wideo posiedzeń Rady Miejskiej – link bezpośredni KLIKNIJ TUTAJ

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krystyna Bator

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Program Czyste Powietrze

Skip to content