Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Monthly Archives: Lipiec 2013

Informacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Oleśnica

Usługę w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Oleśnica wykonuje:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3,
28- 200 Staszów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Tel. 15 864 26 41

Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych:

Gmina Oleśnica zawarła umowę w dniu 02.01.2013 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o.o., ul. Bartosza Głowackiego 4a/15, 26-368 Kielce na zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Oleśnica. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2014 r.

 

Poziomy odzysku za 2012 r.

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 45,84%
  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 66,14%

Na terenie gminy Oleśnica funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzony przez Gminę. Punkt znajduje się przy ul. Wiejskiej w Oleśnicy, czynny jest w godz. od 7.30 do 15.00.

Skip to content