Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

lgdOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 TWORZENIE NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRZEZ OSOBY DO 29. ROKU ŻYCIA NR 12/2017

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia. W ramach tego naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

lgdOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.3 KULTYWOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU NABÓR NR 1/2017/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: zorganizowanie szkoleń. Konferencji, spotkań, festynów, akcji społecznych itp., zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 70% kosztów, wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa kulturowego, renowacje zabytków, spotkania integracyjno – aktywizujące, instrumenty muzyczne, stroje.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 27 listopad- 11 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków, oświadczenia, instrukcje wypełniania zamieszczone zostały poniżej.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Urząd Gminy w Oleśnicy ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci w następujących dniach:

– 06.11 – Oleśnica ulice: Brzozowa, Pacanowska, Wolności, Gęsia, Stopnicka, Krótka, Słoneczna, Nadstawie, Zwierzyniec, Gliniki, Żeromskiego, Sadowa, Zarzecze, Leśna, Budy, Wiejska, Spacerowa,

– 07.11 – Oleśnica ulice: Rynek, Zakościele, Staszowska, Ogrodowa, Wrzosy, Szkolna, Wesoła,

– 08.11 – Wólka Oleśnicka, Borzymów, Podlesie, Bydłowa, Brody, Wojnów,

– 09.11 – Sufczyce, Kępie, Pieczonogi, Strzelce.

Odpady należy wystawić przed swoją posesję do godz. 7.30.

Brak wody

Urząd Gminy w Oleśnicy informuje, że w dniu 26 października 2017 r. (czwartek) od godz. 8.00 do  godz. 11.00 przewidywane są przerwy w dostawie wody w Oleśnicy przy ul. Żeromskiego (do mostu), przy ul. Staszowskiej (od  nr 50), ul. Ogrodowej, ul. Szkolnej, ul. Wrzosy, ul. Zarzecze oraz w Wojnowie i w Sufczycach w związku ze sprawdzeniem szczelności sieci wodociągowej.

Za utrudnienia w dostawie wody przepraszamy.

Informacja w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy w Oleśnicy

 Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 51/2017 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 23 października 2017 r. dzień 31 października 2017 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Oleśnicy, w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.