Pogoda w Gminie Oleśnica więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.5 „WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” NABÓR NR 1/2018/G

Drukuj

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.5  Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów itp. Wyjazd studyjny dla minimum 5 osób. Doradztwo indywidualne dla minimum 20 osób. Wzmocnienie kapitału społecznego.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 16 kwietnia 2018 roku  – 30 kwietnia 2018 roku.

 Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków, oświadczenia, instukcje wypełniania zamieszczone zostały poniżej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

powrót ...