Pogoda w Gminie Oleśnica więcej
Archwum w kategorii: Aktualności

Konsultacje Społeczne – projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oleśnica na lata 2016-2023

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oleśnica na lata 2016-2023.

Rewitalizacja jest złożonym, długofalowym procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach gminy, przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, a także do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania konkretnych problemów zidentyfikowanych na obszarach zdegradowanych Gminy Oleśnica.

INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE WNIOSKÓW Z PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1 DZIAŁANIA NIEKOMERCYJNE TWORZĄCE WARUNKI DO AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW

lgdLokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły informuje, iż w miesiącu czerwiec 2017 r. planuje uruchomić nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców skierowany do osób prawnych (np. stowarzyszeń) z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych.

TO MY TWORZYMY KLIMAT – kampania edukacyjna WFOŚiGW w Kielcach

TO MY TWORZYMY KLIMAT – kampania edukacyjna WFOSIGW Kielce – więcej filmów

Konkursy dla grup przedszkolnych

ekomarzanna

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 r.

Harmonogram 2017 r.